Edició 4.627 (des del 27/09/2007)
Edició 4.627 (des del 27/09/2007)

> Publiqueu les vostres notícies directament a Sies.tv

Sies.tv està oberta a la participació, i per això posa a disposició d’artistes, productors i programadors culturals (companyies de teatre, formacions musicals, galeries d’art, discogràfiques, espais teatrals, editorials, festivals, espais d’exposicions, escriptors, sales de música, companyies de dansa…) un formulari perquè ens feu arribar les vostres notícies.

Condicions de publicació

Per tal de poder publicar les vostres notícies només us demanem que:

  • Les notícies es restringeixin a la temàtica cultural tractada en el nostre portal (arts plàstiques, museus i exposicions, lletres, teatre, música, dansa, cinema, tendències, gastronomia i turisme), han de tenir interès general, intentant evitar informacions de caràcter local.
  • Introduïu una notícia al dia com a màxim, que pot anar acompanyada d’una fotografia i un enllaç.
  • Les informacions segueixin un redactat periodístic i no publicitari, i sempre en tercera persona.
  • El text sigui en català i compleixi les normes d’ortografia i gramàtica establertes.
  • Seguiu els criteris que marca el Col·legi de Periodistes en el seu codi deontològic i en la guia de bones pràctiques dels periodistes de fonts. Així doncs cal establir una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions, a més de difondre sempre informació veraç i fonamentada.

Sies.tv moderarà de forma àgil les informacions que hagin de ser publicades amb l’únic objectiu de comprovar que compleixin les indicacions anteriorment citades.

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 972410462 o bé per correu electrònic a premsa@sies.tv

  • Amb http:// al davant
  • Màxim 2 meges. Format jpeg.